Dálkové odečty z měřičů

Nabízíme také dálkové odečty z měřičů tepla, vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů a jejich následné zpracování a ukládání. Grafické zobrazení načtených hodnot, soubory historie, export na klientská pracoviště, webová nadstavba. Díky rozvoji datové komunikační technologie mohou být měřiče umístěné v různých částech budovy, města, nebo ČR.

Hlavní výhody:

  • Odečet dat bez vstupu do objektu – zachování soukromí
  • Přesné měření spotřeby tepla, vody, elektřiny a plynu
  • Měsíční, týdenní nebo denní odečty dat
  • Přímé propojení odečítaných dat s rozúčtovacím SW
  • Vyloučení chyb
  • Okamžité informace o poruchách měřidel a nestandardních stavech
  • Rychlé a korektní vyřízení reklamací
  • Data lze použít k řízení správné výše záloh
  • Odečtené hodnoty lze použít k řízení topných soustav