Vizualizační dispečerský systém

Vizualizace naměřených hodnot a celých procesů vám pomohou snížit náklady na kontroly a výjezdy k zařízení i zamezit haváriím a dalším potížím.

Nabízíme grafické operátorské rozhraní jednotlivých strojů, technologických a energetických zařízení, ale i celých provozů a distribučních sítí. Systém umožňuje zviditelnění stavů řízených objektů, jejich obsluhu, dlouhodobé sledování a monitorování a dokumentování vývoje procesů, prokazování jejich kvality a náročnosti i řešení technické diagnostiky.

Vizualizační systémy se staly standardní součástí automatizace a setkáváme se s nimi už i v nevelkých provozech i s použitím přímo na pracovištích pro obsluhu jednotlivých strojů a linek nebo technologických objektů (např. kotelen, předávacích stanic, strojoven klimatizace, transformátorových stanic).

Vizualizační dispečerské systémy jsou vhodné pro velké budovy i pro menší uživatele (rodinné domy apod.).

Jedná se o přenos dat po datové sběrnici a jejich následné grafické zobrazení na počítači. V případě požadavku je možné načtené hodnoty přenést do zabezpečeného internetového prostředí.

Součástí vizualizace je také:

  • pravidelné ukládání naměřených hodnot do souborů historie
  • matematické výpočty s naměřenými daty (např. průměrné hodnoty)
  • grafické i tabulkové zpracování
  • možnost připojení dalších uživatelských PC
  • možnost online vizualizace

Součástí vizualizace může být zhotovení tzv. dálkové správy - od ovládacího dotykového panelu až na smartphone.

Vyzkoušejte si jeden z dispečerských systémů on-line »