Revize elektrických spotřebičů

Proč revize?

  • Předcházíte možnému úrazu elektrickým proudem.
  • Snížujete riziko nebezpeční požárů.
  • Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
  • V případě vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí.
  • Kontrolní orgán (Inspektorát práce) může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.
  • Při kolaudaci nové stavby potřebujete výchozí revizi elektrické instalace a hromosvodu.

Orientační ceník:

  • Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks – paušálně 2000,- Kč
  • Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů – 20,- až 100,- Kč za kus dle množství a třídy izolace

Lhůty revizí dle ČSN 33 1600 ed.2:

Skupina elektrických spotřebičů spotřebiče držené v ruce a nářadí přenosné spotřebiče
revize revize
A před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich uživateli
B třídy I 1 za 3 měsíce 1 za 6 měsíců
třídy II a III 1 za 6 měsíců
C třídy I 1 za 6 měsíců 1 za 2 roky
třídy II a III 1 za rok
D třídy I 1 za rok 1 za 2 roky
třídy II a III 1 za rok
E třídy I 1 za rok 1 za 2 roky
třídy II a III 1 za rok

skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách atp.)
skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely atp.)
skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti