Revize hromosvodů

Proč revize?

  • Předcházíte možnému úrazu elektrickým proudem.
  • Snížujete riziko nebezpeční požárů.
  • Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
  • V případě vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí.
  • Kontrolní orgán (Inspektorát práce) může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.
  • Při kolaudaci nové stavby potřebujete výchozí revizi elektrické instalace a hromosvodu.

Orientační ceník:

  • Revize hromosvodu rodinný dům – od 1000,-
  • Revize hromosvodu objekt s více svody – 200,- / svod

Lhůty revizí dle ČSN 33 1600 ed.2:

Druh objektu: Revizní lhůty v letech:
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
ostatní 4