Protipožární klapky

Provádíme montáže, servis a revize protipožárních klapek Mandik. Dále také revize zaniklých výrobců Kovona, Tgl, Troges, Imos-pki.

Protipožární klapka je požární zařízení zpravidla na vzduchotechnickém potrubí a konstrukcích k oddělení jednotlivých požárních úseků, jejich částí nebo technologií tak, aby nemohlo dojít k přenosu požáru a jeho rozšíření. Je nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu nebo technologie.

Klapka je vyrobena tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu.

Naši odborníci jsou připraveni provést technický a cenový návrh řešení.