Protipožární ucpávky

Veškeré instalace (kanalizace, voda, topení, plyn, vzduchotechnika, kabely), dilatační ale i jiné spáry prostupující požárně dělícími konstrukcemi musí být dle platných projektových norem požárně utěsněny. K utěsnění je třeba použít systémy s odzkoušenou požární odolností, nestačí tedy pouhé zabetonování a podobné postupy, které v případě požáru nejsou schopny zamezit přenesení požáru.

Protipožární ucpávka je materiál, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.)

Používáme materiál od výrobce HILTI, který má ucelenou řadu systémů pro efektivní řešení problematiky utěsnění prostupů za pomoci speciálních tmelů, manžet pro utěsnění potrubí a dalších komponentů.

Naši odborníci jsou připraveni provést zaměření podle projektové dokumentace nebo přímo na stavbě a následně vypracovat technický a cenový návrh řešení.

Ceny protipožárních ucpávek jsou sjednávány individuálně na základě:

  • požární odolnosti
  • počtu ucpávek
  • přístupu k ucpávce
  • technologie ucpávky
  • počtu instalací v prostupu