Vzduchotechnika

 Vzduchotechnika je zařízení, které nám zajišťuje přívod a odvod vzduchu v daném prostoru.

Vytváří prostředí, které požadujeme, pečuje o příznivé klimatické poměry a čistotu ovzduší v budovách. Nabízíme dodávku, montáž a servis vzduchotechniky, opravy a repase, posudky, poradenskou činnost.