Elektrikář Praha 9 – nechte si prověřit staré vedení v hliníku

Hliníkové rozvody elektrické energie v bytových domech a některých rodinných či rekreačních objektech se v naší zemi začaly objevovat ve zvýšeném počtu krátce po druhé světové válce. Padesátá a šedesátá léta minulého století byla ve znamení výstavby lidských sídel v duchu vystavět za co nejkratší dobu co nejvíce zděných či panelových domů. Díky této realizované myšlence má také téměř polovina národa střechu nad hlavou.

V té době se využíval i levný a dostupný materiál pro elektroinstalaci a tím se stal hliník z bauxitové rudy, která se těžila převážně v Maďarsku. Bylo to výhodné i z toho důvodu, že Maďarsko bylo součástí zemí RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci). Tamní elektroinstalace Praha 9 splňovala všechny potřebné bezpečnostní atributy té doby, ovšem od té doby již uplynulo více, než půl století, a za tu dobu se také leccos změnilo.

Izolační potah kabelů – v době výstavby elektrických rozvodů v hliníku elektrikářem v Praze 9 snad málokdo předvídal, že bude vedení sloužit lidem déle, než padesát let. Za tu dobu také zestárla kabelová izolace a dnes už je na mnoha místech zpuchřelá, popraskaná a odlámaná. Tím se významně zvýšilo riziko vzniku požáru nebo smrtelného úrazu.

Hliník se rád láme – při výměně vypínače nebo zásuvky se vám může přihodit, že se nalomí hliníkový vodič tím, jak je už starý a zkřehlý, což opět může vyvolat zkrat a nebezpečný požár. Tento problém dokáže odhalit i revize elektrických zařízení v Praze 9.

Tepelná roztažnost hliníku je problém ve svorkách – jedním z nejzávažnějších nedostatků tohoto řešení je fyzikální vlastnost hliníku velmi rychle měnit svůj objem v závislosti na jeho teplotě. V praxi to znamená, že pokud hliníkové vodiče např. v zásuvkovém okruhu zatížíte velkým odběrem, v době práce spotřebičů se vodiče velmi zahřejí a po jejich vypnutí zas rychle zchladnou. Pokud to provedete za sebou v mnoha cyklech, střídavé roztahování a smršťování vodiče ve svorce uvolní svorkový šroub a mezi svorkou a vodičem vznikne velmi malý prázdný prostor. Pak už stačí jen opět zatížit obvod a v nestřeženém okamžiku se mezi vodičem a svorkou vytvoří elektrický oblouk, podobně jako u elektrické svářečky. Pokud je nablízku nějaký hořlavý materiál, jistě si domyslíte, co následuje.

 

Poptávka

8 + 10 =

SLUŽBY

Kam dále