Revize elektroinstalace

Proč revize?

  • Předcházíte možnému úrazu elektrickým proudem.
  • Snížujete riziko nebezpeční požárů.
  • Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
  • V případě vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí.
  • Kontrolní orgán (Inspektorát práce) může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.
  • Při kolaudaci nové stavby potřebujete výchozí revizi elektrické instalace a hromosvodu.

Orientační ceník:

  • Byt – od 700,- Kč
  • Rodinný dům – od 1000,- Kč
  • Větší objekt (více rozvaděčů) – 50,- až 70,- Kč / obvod (jistič)

Lhůty revizí dle ČSN 33 1600 ed.2:

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí:
Druh prostředí Revizní lhůty v letech
základní, normální 5
venkovní, pod přístřeškem 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob:
Umístění elektrického zařízení Revizní lhůty v letech
zděné, obytné a kancelářské budovy 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

Poptávka

7 + 4 =

SLUŽBY

Kam dále